อาจารย์-บุคลากร
นิสิตปัจจุบัน
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษา
ศิษย์เก่า
 
Home | Download |
about us

 

 

 

 

 

หน้าแรก ผลงานวิชาการ  

หนังสือชุดอักษรศาสตร์บรมราชกุมารี

สอบถาม และสั่งซื้อได้ที่ 0-2218-4888 Search
ชื่อหนังสือ ชื่อผู้แต่ง
ราคาปก
ราคาลด
 
วรรณลลิต รศ.ดร.ชลดา เรืองรักษ์ลิขิต
200
170.00
อาหาร อารมณ์ และอำนาจ ของสตรี ในวรรณกรรมร้อยแก้วตะวันตกร่วมสมัย สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์
310
263.50
รวมบทความวิจัย ยำใหญ่ใส่สารพัด: วัฒนธรรมอาหารไทย – เทศ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
210
178.50
รวมบทความ ภาษิต สำนวน คำพังเพย:บทศึกษาครอบครัวและคุณธรรมในวัฒนธรรมนานาชาติ คณาจารย์คณะอักษรศาตร์
250.00
212.50
อารยธรรมตะวันออก สุรางค์ศรี ตันเสียงสม, พิพาดา ยังเจริญ, สาวิตรี เจริญพงศ์, ดินาร์ บุญธรรม
230.00
195.50
ศัพทานุกรมอาหารริมทางย่านเยาวราช รศ.ดร.ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
220
187.00
กิน: มุมมองของพุทธศาสนา รศ.ดร.สมภาร พรมทา
220
187.00
ศัพทานุกรมหมวดอาหารการกิน (เยอรมัน - ไทย) ผศ.ชูศรี มีวงศ์อุโฆษ
200
170.00
อาหารการกินในศัพท์และสำนวนเยอรมันและไทย วรรณา แสงอร่ามเรือง
330.00
280.50
ดื่มกินถิ่นฝรั่ง คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษ
180
153.00
วิวัฒนาการอาหารญี่ปุ่นในประเทศไทย ผศ.ดร.ชมนาดศีติสาร
90
76.50
ขนมอบในวัฒนธรรมยุโรป คณาจารย์ภาควิชาภาษาตะวันตก
160
136.00
พระบรมธรรมิกราชกับอักษรศาสตร์ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์
290
246.50